วิธีสั่งซื้อทางโทรศัพท์

วิธีสั่งซื้อทางโทรศัพท์

แจ้งข้อมูลดังนี้ : แบบพวงหรีด วัด ศาลา ชื่อผู้เสีย (ถ้าทราบ เพื่อที่ทางร้านฯจะใช้สำหรับตรวจสอบวางพวงหรีดให้ถูกต้องตรงศาลา)

โทรสั่งพวงหรีด

* วิธีการโทรจะไม่มีการส่งภาพพวงหรีดก่อนและหลังจัดทำนะคะ (ยกเว้นบางกรณีอาจจะส่งผ่าน MMS แทนค่ะ)


ตัวอย่างแจ้งแบบพวงหรีด ตามลูกศร


ภาพตัวอย่างเลือกแบบพวงหรีด

ตัวอย่างภาพหลังจัดทำพวงหรีดให้ตรวจสอบ

ภาพพวงหรีดให้ตรวจสอบ ก่อนจัดส่ง